วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

แบบฝึกปฏิบัติที่ 2: การเคลื่อนไหวของมือ
แบบฝึกปฏิบัติ ก
ตรงนี้ เหมือนกับแบบฝึกก่อนๆ ท่านจะดูการอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย ท่านอาจจะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ ให้ลืมการเคลื่อนไหวของท้อง
ให้กำหนดดูเฉพาะการเคลื่อนไหวของมือ-ดูการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ดูที่ตัวมือ ท่านไม่จำเป็นต้องมองดูมือของท่าน แต่ให้สังเกตการเคลื่อนไหวนั้นด้วยจิต
แบบฝึกปฏิบัตินี้มีห้าขั้นตอน
เริ่มด้วยการวางมือไว้ที่เข่า ตอนนี้พลิกมือขวาขึ้น
ยกมือขวาขึ้น
ลดมือขวาลง
แตะที่เข่า
และคว่ำมือลง
ขณะที่ท่านเคลื่อนไหว ให้ภาวนาในใจว่า พลิกหนอ ยกหนอ ลงหนอ ถูกหนอ คว่ำหนอ ต้องมั่นใจที่จะหยุดอย่างสนิทในตอนท้ายของแต่ละการเคลื่อนไหว เมื่อท่านปฏิบัติตามลำดับเสร็จสิ้นแล้ว ให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนแรกอีกครั้งหนึ่ง ทบทวนลำดับการปฏิบัติได้มากเท่าที่ท่านต้องการ แต่ละการเคลื่อนไหวก็เหมือนกับวิถีที่ก้าวหน้าของสติ
ฝึกทำด้วยมือขวาและเปลี่ยนไปเป็นมือซ้ายโดยใช้เวลาเท่าๆ กัน ถ้าท่านไม่สบายและไม่สามารถนั่งหรือเดินปฏิบัติ ท่านอาจจะนอนปฏิบัติก็ได้
แบบฝึกปฏิบัติ ข
แบบฝึกปฏิบัตินี้ให้ใช้มือทั้งสองข้าง เริ่มด้วยการวางมือทั้งสองไว้บนเข่า คว่ำฝ่ามือลง
พลิกมือขวาขึ้น
ยกมือขวาขึ้น
ดึงปลายแขนเข้ามา หยุดก่อนที่จะแตะท้อง
ตอนนี้วางมือขวาแนบท้อง
ให้ทำเหมือนเดิมด้วยมือซ้าย พลิกหนอ
ยกหนอ
มาหนอ
ถูกหนอ
เมื่อแนบแขนทั้งสองที่ท้องแล้ว ให้สังเกตรู้ท่านั่งสักครู่หนึ่ง พร้อมภาวนาในใจว่า "นั่งหนอ"
ตอนนี้ให้ฝึกการเคลื่อนไหวในลักษณะย้อนกลับ เคลื่อนมือซ้ายออกไป
ลดมือซ้ายลง
แตะที่เข่า
คว่ำมือลง
ให้เคลื่อนไหวมือขวาเช่นเดียวกับมือซ้าย ไปหนอ
ลงหนอ
ถูกหนอ
คว่ำหนอ
เมื่อท่านปฏิบัติตามลำดับเสร็จสิ้นแล้ว ให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนแรกอีกครั้งหนึ่ง ทบทวนลำดับการปฏิบัติได้มากเท่าที่ท่านต้องการ อย่าเคลื่อนไหวเร็วหรือช้าเกินไป
ปฏิบัติแบบฝึกนี้ที่ไหนก็ได้เป็นเวลาห้าถึงหกสิบนาที

ที่มา….http://www.vipassanadhura.com/thaihowtomeditate.html0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น