วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557
แบบฝึกปฏิบัติที่ 8: การรับประทานอย่างมีสติ

แบบฝึกปฏิบัติที่ 8: การรับประทานอย่างมีสติ ให้ปฏิบัติแบบฝึกนี้ระหว่างการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเข้มข้น การปฏิบัติกรรมฐานช่วยให้เกิดสภ...

แบบฝึกปฏิบัติที่ 7: อิริบถนอน

แบบฝึกปฏิบัติที่ 7: อิริบถนอน เวลาทั้งวันที่ผ่านไปด้วยการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเข้มข้นนั้น ท่านควรปฏิบัติวิปัสสนาให้ครบทั้งสี่อิริยา...

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557
แบบฝึกปฏิบัติที่ 6: การเดินจงกลมขั้นสูง

แบบฝึกปฏิบัติที่ 6: การเดินจงกลมขั้นสูง ในการเดินจงกลมขั้นสูง แต่ละย่างก้าวจะถูกแบ่งเป็นการเคลื่อนไหวย่อยๆ มากมาย มีขั้นตอนอิริยา...

แบบฝีกปฏิบัติที่ 5: การเดินจงกลมเบื้องต้น

แบบฝีกปฏิบัติที่ 5: การเดินจงกลมเบื้องต้น ให้หาสถานที่ที่ท่านสามารถเดินในเส้นตรงได้อย่างน้อยเจ็ดก้าว ถ้าเป็นไปได้ให้ถอดรองเท้าเริ...

แบบฝึกปฏิบัติที่ 4: มีสติเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ

แบบฝึกปฏิบัติที่ 4: มีสติเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ผู้เริ่มฝึกใหม่ๆ มักจะหลงลืมสติเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ ในแบบฝึกปฏิบัตินี้ เราจะสาธิตวิ...

แบบฝึกปฏิบัติที่ 3: อิริยาบถยืน

แบบฝึกปฏิบัติที่ 3: อิริยาบถยืน ในแบบฝึกปฏิบัตินี้ ท่านจะสังเกตดูเฉพาะอิริยาบถยืนเท่านั้น ท่านสามารถยืนภาวนาเป็นเวลาห้านาที สิบนา...

วันพุธที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557
แบบฝึกปฏิบัติที่ 2: การเคลื่อนไหวของมือ

แบบฝึกปฏิบัติที่ 2: การเคลื่อนไหวของมือ แบบฝึกปฏิบัติ ก ตรงนี้ เหมือนกับแบบฝึกก่อนๆ ท่านจะดูการอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย ท่าน...

แบบฝึกปฏิบัติที่ 1: พองหนอ และ ยุบหนอ

แบบฝึกปฏิบัติที่ 1: พองหนอ และ ยุบหนอ ในแบบฝึกนี้ ท่านจะกำหนดดูที่การเคลื่อนไหวของท้องขณะที่คุณหายใจ นั่งขัดสมาธิบนพื้น ใช้เบาะไ...

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557
วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น

วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ไม่มีใครชอบความทุกข์ ทุกคนต้องการความสุข การเจริญวิปัสสนา ( หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า " วิปัสสนาก...